PropertyDefinitionFormatter Member List

This is the complete list of members for PropertyDefinitionFormatter, including all inherited members.

formatAttribute(std::string name, std::string details)=0PropertyDefinitionFormatterpure virtual
formatBounds(std::string min, std::string max)=0PropertyDefinitionFormatterpure virtual
formatCaseSensitivity(std::string caseSensitivity)=0PropertyDefinitionFormatterpure virtual
formatDefault(std::string default_)=0PropertyDefinitionFormatterpure virtual
formatDefinition(std::string name, std::string description, std::string min, std::string max, std::string default_, std::string casesensitivity, std::string requirement, std::string reged, std::vector< std::string > values, std::string value)=0PropertyDefinitionFormatterpure virtual
formatDescription(std::string description)=0PropertyDefinitionFormatterpure virtual
formatHeader(std::string headerText)=0PropertyDefinitionFormatterpure virtual
formatName(std::string name)=0PropertyDefinitionFormatterpure virtual
formatRegex(std::string regex)=0PropertyDefinitionFormatterpure virtual
formatRequirement(std::string requirement)=0PropertyDefinitionFormatterpure virtual
formatValue(std::string value)=0PropertyDefinitionFormatterpure virtual
formatValues(std::vector< std::string > values)=0PropertyDefinitionFormatterpure virtual
getFormat()=0PropertyDefinitionFormatterpure virtual
getPrefix() constPropertyDefinitionFormatterinlinevirtual
prefixPropertyDefinitionFormatterprotected
setPrefix(std::string prefix)PropertyDefinitionFormatterinlinevirtual
~PropertyDefinitionFormatter()PropertyDefinitionFormatterinlinevirtual